Varnæsve 599 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 10, 16
Ejendoms art: Landbrugsejendom
Ejendoms navn:
Opført: 1897 iflg. murankre
Areal:.
1880: 18,99 ha. 190: halveret til 9.82 ha.
Skyld-panteprot.
Grundbog
Skovbølgård folie 57.
Bind 1. Blad 10.
Bemærkninger:.
Friedrich von Ahlefeldt på Søgård overtog år 1703 godset ”Skovbølgård”. 
I 1706 mente Frederik v. Ahlefeldt, at det var på tide at skrive testamente, og heri omtaler han Skovbølgård med fæstegods i Svejrup og Skovbøl.
I de gottorpske jordebøger 1607-13, ejer Ahlefeldterne på Søgård 2/3 dele af Skovbøl Skov. På dette skovareal grundlagdes i året 1706 en ny landsby, ”Ny Skovbøl”. Store dele af området var endnu dækket af skov, så der forestod de nye arvefæstere et større arbejde at omdanne skoven til driftig landbrugsjord.
Denne lille udflytter landsby kom til at bestå af 4 halvbol, 2 fra Svejrup og 2 fra Skovbøl. Markerne er delt ligeligt i størrelse efter bonitet, og bygninger opført hensigtsmæssig i forhold til disse. 

Købt Ejere
1692Sk. 3. Jørgen Christensen Alsing ejer af et helbol i Gl. Skovbøl
1696 Helbolet deles mellem sønnerne Hans og Anders Jørgensen Alsing
1696 Sk. 3 a. Anders Jørgensen Alsing
1703 Jens Thomsen Møller
1704 Jørgen Rossen fra Torp, g. 1704 Maren -Christens dt. i Skovbøl
1706
N.Sk. 3 a.  Halvbol v/Jørgen Rossen
1731 Peter Jørgensen fra Bovrup g. 1731 Maren -Jørgen Rossens dt.
1765 Jørgen Petersen Noren søn, g. 1765 Ellen -Jeppe Nissen Tagmoes dt.
g. 2x 1772  Maren - Johan Jessens dt i Bovrup
1796 Hans Petersen Noren (Sv.s.), 1796 forpagter, 1813 ejer af halvbolet,
g. 1796 Ellen Jørgensen
1831 Jørgen Petersen Noren, søn, g. 1872 Marie -Peter Andersen Bundes dt
1891Peter Iversen Nissen
1892Jørgen Sønnichsen, s.a. skomager Nis Sønnichsen, Skovbøl
1901Gårdejer Jacob Petersen, Varnæsvej 575
1901August Georg Thedor Høeck fra Langballigholz, g. 1901 Dorothea Hansen fra Nybøl
1902Hans Andresen Schmidt
1906 Johann Peter Møller fra Kegnæs, g. Anne Marie f. Lausen
1912Henning Jørgensen, ejer af et kåd, Varnæsvej 583, og lægger jorden til denne hans nyerhvervede ejendom.
Henning Jørgensen (murer), g. 1898 Marie Christine Andersen
1939 Jørgen Jørgensen søn, g. 1935 Marie Autzen
1971 Ejendommen nedlægges og jorden frasælges.
1971Inger Kristiansen og arkitekt Johannes Kristiansen overtager bygninger og et mindre areal omkring ejendommen.
1988Ingeniør Jens Grønbæk og Journalist Inger Bach


Udarbejdet dato: 1.04.2020. af: Andreas Asmussen

1956