Varnæsve 599x vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr.
Ejendoms art: Landbrugsejendom
Ejendoms navn:
Opført:
Areal:.
Kirkereghskaber
Bemærkninger:.
Der er meget få oplysninger om hvor bolet har ligget og dets tidligste beboere. 
Det mest sandsynlige er, at bolet har ligget på den gamle landsbygade, der strakte sig fra Gl. Skovbølvej 23 - Frudam 14.
Da bolet blev nedlagt i 1706 og udflyttet  til Ny Skovbøl, blev jorden herfra lagt ind under godset.


Købt Ejere
Sk. 3. Helbol i Skovbøl
1543nævnes  Poul Ucke på Skovbølgård  som ejer af helbolet.
1613nævnes Lorenz Petersen på bolet
1617nævnes Peter Terkelsen, g. m. dt. af præsten i Varnæs Johannes Lund  
1631-34nævnes Tyge Petersen, søn,
1636-74Nævnes Johan Petersen, søn, (en søn Peter, se Tråsbøl Tr. 1.)
1690nævnes Jørgen Christensen Alsing, g. Mette
1695/66Helbolet deles mellem sønnerne Hans og Anders.
1695 Sk. 3 b. Anders Jørgensen Alsing g. 1690 Mette - Claus dt fra Varnæs
1696 nævnes Jens Thomsen Møller
1704Jørgen Rossen fra Torp
1706N.Sk. 3 b. Halvbolet udflyttes til Ny Skovbøl, se Varnæsvej 599


Udarbejdet dato: 3.04.2020. A.A. af: Andreas Asmussen

Ingen foto