Varnæsve 600 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbølgård Matr. nr. 7, m.fl.
Ejendoms art: Landbrugsejendom
Ejendoms navn:
Opført: Stuehus opført år1800 iflg. BBR. ombygning 1943 iflg. BBR
Areal:.
1880: 20.88 ha. 
Skyld-panteprot.
Grundbog
Skovbølgård folie 36, 83, 94
Bind 1. Blad 7.
Bemærkninger:.

Friedrich von Ahlefeldt på Søgård overtog år 1703 godset ”Skovbølgård”. 

I 1706 mente Frederik v. Ahlefeldt, at det var på tide at skrive testamente, og heri omtaler han Skovbølgård med fæstegods i Svejrup og Skovbøl.

Iflg. gottorpske jordebøger 1607-13, ejer Ahlefeldterne på Søgård 2/3 dele af Skovbøl Skov. På dette skovareal grundlagdes i året 1706 en ny landsby, ”Ny Skovbøl”. Store dele af området var endnu dækket af skov, så der forestod de nye arvefæstere et større arbejde at omdanne skoven til driftig landbrugsjord.

Denne lille udflytter landsby kom til at bestå af 4 halvbol, 2 fra Svejrup og 2 fra Skovbøl. Markerne er delt ligeligt i størrelse efter bonitet, og bygninger opført hensigtsmæssig i forhold til disse. 

Købt Ejere
1674 Sv. 3.  Helbol i Svejrup
Helbolet deles i to halvbol v/ Jørgen Lückmann og Peter Ketelsen
1692Sv. 3 a. Jeppe Nissen Tagmoes ejer af et halvbol i Svejrup
1706 N.Sv. 3 a.  udflyttet til Ny Skobøl
1706 Nis Jepsen Tagmoes, søn, g. ca. 1680 Sindet
1739 Jeppe Nissen Tagmoes søn, g. 1738 Ellin - Peter Hansen Bondes dt,
g. 2x 1841 Idchen fra bol nr. 25 a. i Varnæs
1783 Nis JepsenTagmoes søn, 1783 Anna Wollesen fra Varnæs
1786 Ejendommen frikøbes.
1810 Nis Clausen Hinrichsen (Sv.s.), g. 1811 Idgen Nissen Tagmoes
1812 Rasmus Nissen Jepsen, søn , 1787-1852
1829 Hans Iversen, førhen kådner i Varnæs, g. 1823 Idchen, enke
1847Hans Jørgen Hansen, søn, g. 1849 Ingeborg Kirstine Petersen
1882Jørgen Moos fra Elstrup, Egen s., g. 1882 i Hørup Kirstine Marie Hansen, g. 2x  1901 Anna Marie Iversen fra Blans, g. 3x  1907 Anne Hedvig Fries
1911Friedrich Christian Dreyer, fra "Skovgård", Ullerup
1913Christian Johannsen, Varnæsvej 604 overtager ejendommen
Forpagter: Hans Peteren fra Sundsmark
1935Christian Johannsen fordeler jorden mellem ejendommene
1935Christian Wildenschild (Sv.s.) g. 1935 Thyra Johannsen
1952Christian Detlefsen og Marie f. Brock fra Kær Vestermark
1952Forpagter: Hermann Marius Paulsen og Marie f. Derlefsen
1957Forpagter: Karl Viggo Olesen og Elisabeth f. Pedersen
1963Hermann Marius Paulsen og Marie f. Detlefsen overtager ejendommen
1964Forpagter: Hans Ejner Hansen
1972Hans Ejner Hansen g. 1964 Iris Vigen Hansen
2000Ole Vigen Hansen, søn,  og Tina Plat


Udarbejdet dato: 2.04.2020. af: Andreas Asmussen

Omkring 1910
1997

 

1951